Co oznaczają wyniki badań mózgu u 61-latki?

Witam dostalam opis od lekarza ale nie romumiem nic. Moglby mi to ktos wytlumaczyc DANE KLINICZNE: pacjentka z cechami niezborności obustronnej, LSP, w MR glowy z 6.10.2019 w obu konarach móżdiku uwidoczniono zmiery ogniskowe bez restrykcji dytuzji, ofektu masy aní wzmocnienia kontrastowego - do weryfikacji TECHNIKA BADANIA: Badanie MR giowy wykonano aparatem wysokopolowym tirmy General Electric Medical Systems, modej Signa HDxt, z magnesom nadprzewodzącym o indukeji pola magnetycznego 1,5 T, w sakwenoji SE, FSE, (obrazy T1-i T2-zależne) oraz w seikwencji FLAIRİ DWI-EPI, w płaszczyznach strzałkowych, wiericowych i poprzocznych, przed i po podaniu środka kontrastowego (Clariscan 0,5 mmol/ml, 15 ml). OPIS: Kontrolne badanie MR wykazuje obraz jak w bacaniu poprzodnim z 6.10.2019. W konarach środkowych móżožku utrzymuja się symetryczne, slabo odgraniczone ogniska hiperintensywne w obrazach T2-zależnych i w sekwoncji FLAIR, nieco vwiększe po stronie lewej, bez efektu masy, bez restrykcji dyfuzji ani patologicznego wzmocnienia po podaniu środka kontrastowego. Obejmują miejsca odejścia nerwów V. Obraz MR jest niespecyficzny, w różnicowaniu należy uwzgiędnić zmiany pozapaine, demielinizacyjne bez cech aktywności, ewentuainie naczyniopochodne lub mataboliczne (w tym encefalopatię watrobowa) - da korelacji kllnicznej. W istocie białej lowej okolicy clemieniowej znajduje się drobne ognisko naczyniopochodne śrecinicy ok. 0,4 am. Po podaniu środka kontrastowego w prawej pólkuli móżdżku uwidoczniła się rozwojowa anomalia żylna (DVA) drenujaca do żyly akołonamiotowej. Poza tym obraz mózgowia i przestrzeni płynowych wewnątrzczaszkowych w granicach nomy dla wieku. Układ komorowy nieposzerzony. Drobna torbiel retencyjna na scianle przyśrodkowej lewoj zatoki szczękowej. WNIOSKI: Status idem. Brak dynamiki zmian w konarach środkowych móżdżku, nadal brak cech aktywności zmian.
KOBIETA, 61 LAT ponad rok temu

Przyczyny udaru mózgu

Udar mózgu stanowi 80 proc. wszystkich udarów i jest jednym z powikłań zatorowych chorób serca. Będąc główną przyczyną niesprawności osób po 40 roku życia, stanowi trzecią w kolejności przyczynę zgonów. O przyczynach powstawania udaru mózgu, opowiada prof. Janina Stępińska, kardiolog.

redakcja abczdrowie Odpowiedź udzielona automatycznie

Nasi lekarze odpowiedzieli już na kilka podobnych pytań innych użytkowników.
Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

Patronaty