Co oznacza moje badanie mózgowia?

komór bocznych, widoczne są obszary i drobne ogniska hypodensyjne, odpowiadające zmianom degeneracyjno-demielinizacyjnym, najpewniej wtórnym, naczyniopochodnym, zmiany o miernym nasileniu. Układ komorowy nadnamiotowy symetryczny, w niewielkim stopniu zanikowo poszerzony, nieprzemieszczony, bez cech przesięku. Struktury tylnojamowe wykształcone prawidłowo. Obszarów nieprawidłowego gromadzenia środka kontarstowego nie uwidoczniono. Obecny duży zbiornik wielki mózgu. Zaniki korowe, głownie w okolicach czołowo-ciemieniowych o umiarkowanym nasileniu. Zmian ekspansywnych, ostrych ognisk niedokrwiennych ikrwawienia wewnątrzczaszkowego nie uwidoczniono. Drobne uwapnione blaszki miażdżycowe w ścianach ICA
KOBIETA, 81 LAT ponad rok temu

Przyczyny udaru mózgu

Udar mózgu stanowi 80 proc. wszystkich udarów i jest jednym z powikłań zatorowych chorób serca. Będąc główną przyczyną niesprawności osób po 40 roku życia, stanowi trzecią w kolejności przyczynę zgonów. O przyczynach powstawania udaru mózgu, opowiada prof. Janina Stępińska, kardiolog.

redakcja abczdrowie Odpowiedź udzielona automatycznie

Nasi lekarze odpowiedzieli już na kilka podobnych pytań innych użytkowników.
Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

Patronaty